Tư Vấn Tài Chính

Financial advisory

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cho các hoạt động của công ty, có tính đến các yêu cầu tuân thủ khác nhau, làm việc cùng với khách hàng của chúng tôi để đạt được các mục tiêu chiến lược, kinh doanh và tài chính dự kiến của họ.

Hoạt động với tư cách là Cố vấn tài chính hoặc Cố vấn tài chính độc lập cho các giao dịch của công ty, chúng tôi có nhiều kinh nghiệm khác nhau bao gồm Mua lại ngược, Ưu đãi chung, Giao dịch của người quan tâm, Hủy niêm yết, Tái cơ cấu, Mua lại hoặc Thanh lý, Phát hành quyền và Giải phóng mặt bằng trước IPO. Cho đến nay, chúng tôi đã hoàn thành hơn 190 cam kết tư vấn, giúp chúng tôi có kiến thức chuyên sâu về nhiều loại dịch vụ tư vấn doanh nghiệp.

NHPEA Ace Realty Company Ltd

  • Vai trò: Cố vấn tài chính cho NHPEA Ace Realty Company Ltd cho Ưu đãi chung bắt buộc vô điều kiện cho APAC Realty Limited
  • Giao dịch:Ưu đãi chung bắt buộc vô điều kiện dành cho APAC Realty Limited
  • Ngày giao dịch: Tháng 6 năm 2022

Aspial Corporation Limited

  • Vai trò:Cố vấn tài chính duy nhất cho Aspial Corporation Limited
  • Giao dịch:Mua lại World Class Global Limited bằng cách sắp xếp
  • Ngày giao dịch: Tháng 7 năm 2021

Ascendas Funds Management (S) Limited

  • Vai trò:Cố vấn tài chính độc lập cho Ascendas Funds Management (S) Limited
  • Giao dịch:Đề xuất mua lại và phát hành các đơn vị xem xét như các giao dịch của người quan tâm
  • Ngày giao dịch: Tháng 6 năm 2021

Date Type of Transaction Company Name Role Details of Transaction
Nov-2022 General Offer/Privatisation Moya Holdings Asia Limited IFA Proposed Voluntary Delisting
Sep-2022 Acquisition/Disposal Aspial Lifestyle Limited (FKA Maxi-Cash Financial Services Corporation Ltd.) FA Proposed Acquisition of Local Jewellery Business as an IPT
Aug-2022 Acquisition/Disposal Excelpoint Technology Ltd IFA Acquisition by way of a Scheme of Arrangement
Jun-2022 General Offer/Privatisation NHPEA Ace Realty Company Ltd FA Unconditional Mandatory General Offer for APAC Realty Limited
May-2022 IPT GKE Corporation IFA Proposed IPT General Mandate
Mar-2022 Corporate Transactions Ley Choon Group Holdings Limited IFA Proposed Issuance of Conversion Shares to Interested Persons
Feb-2022 General Offer/Privatisation Boardroom Limited IFA Voluntary Conditional Cash Offer
Jan-2022 Acquisition/Disposal Kencana Agri Limited IFA Proposed Disposal as an Interested Person Transaction
Aug-2021 General Offer/Privatisation Dutech Holdings Limited IFA Voluntary Unconditional Cash Offer
Aug-2021 General Offer/Privatisation Fairfax Asia Limited FA Voluntary Conditional Cash Offer
Jul-2021 IPT New Toyo International Holdings Ltd IFA Proposed IPT General Mandate
Jul-2021 Acquisition/Disposal Aspial Corporation Limited FA Acquisition of World Class Global Limited by way of Scheme of Arrangement
Jun-2021 IPT Ascendas Reit IFA Proposed Acquisition and Issuance of Consideration Units as Interested Person Transactions
Apr-2021 IPT Samudera Shipping Line Ltd IFA Proposed Investment as an Interested Person Transaction and Proposed IPT General Mandate
Apr-2021 IPT QT Vascular Ltd. IFA Proposed IPT General Mandate
Mar-2021 Rights Issue Hong Lai Huat Group Limited Rights Manager Proposed Renounceable Non-Underwritten Rights Issue
Feb-2021 Acquisition/Disposal Citicode Ltd. FA Proposed Acquisition of the entire issued share capital of Livingstone Health Ltd., being a Reverse Takeover
Jan-2021 IPT First REIT IFA Proposed LPKR MLA Restructuring as IPT and Proposed Whitewash Resolution in relation to rights issue
Dec-2020 IPT G.H.Y Culture & Media Holding Co Limited IFA Proposed IPT General Mandate
Oct-2020 IPT Astaka Holdings Limited IFA Proposed Shareholder’s loans as Interested Person Transactions
Dec-2019 General Offer/Privatisation WBL Corporation Limited IFA Mandatory Unconditional Cash Offer
Nov-2019 General Offer/Privatisation United Engineers Limited IFA Pre-conditional Mandatory General Offer
Nov-2019 IPT Ascendas Reit IFA Proposed acquisition of a portfolio of United States Properties and two Singapore properties as interested person transaction
Sep-2019 Whitewash Resolution Chip Eng Seng Corporation Ltd IFA Proposed Whitewash Resolution in relation to Rights Issue
Jul-2019 IPT Tung Lok Restaurants (2000) Ltd IFA Proposed Disposal as an Interested Person Transaction and proposed IPT General Mandate
Jun-2019 General Offer/Privatisation Boardroom Limited IFA Voluntary Unconditional Cash Offer
May-2019 General Offer/Privatisation Smart Entertainment Private Limited FA Reclaims Global Limited
May-2019 Acquisition/Disposal Lereno Bio-Chem Ltd FA Proposed Acqusition of the entire issued share capital of Knit Textile and Apparel Pte. Ltd., being a Reverse Takeover
May-2019 IPT Reclaims Global Limited IFA Proposed IPT General Mandate
Apr-2019 IPT Samko Timber Limited IFA Proposed renewal of an overdraft facility as an interested person transaction

*Completed by SAC Advisors.