Danh sách Mainboard và Catalist

Đầu ra công chúng

Tiếp quản ngược

Danh sách kép và thứ cấp

Chúng tôi tư vấn cho khách hàng của mình về việc huy động vốn cổ phần bao gồm cả IPO. Công việc của chúng tôi bao gồm tư vấn về các hoạt động tái cơ cấu và các yêu cầu tuân thủ của Sàn giao dịch chứng khoán Singapore và các cơ quan quản lý khác nhằm mục đích huy động vốn cổ phần. Chúng tôi cũng tư vấn về Tiếp quản ngược và danh sách thứ cấp. Chúng tôi tìm hiểu chiến lược và kế hoạch kinh doanh dài hạn của khách hàng để đưa ra lời khuyên phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của họ.

Thông qua IPO, đây là một kênh hiệu quả để các công ty huy động vốn cho sự phát triển bền vững và là cơ hội duy nhất để các doanh nghiệp chuẩn hóa quản lý và nâng cao uy tín thương hiệu. Niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán là một hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp và phức tạp. Khi một công ty đã niêm yết tại Singapore, họ phải tuân thủ Quy tắc niêm yết và thủ tục IPO của Sở giao dịch chứng khoán Singapore. Tuyển dụng một chuyên gia quen thuộc với thị trường Singapore và các thủ tục niêm yết có thể giúp việc lập kế hoạch và thực hiện tổng thể diễn ra suôn sẻ. SAC Capital có kinh nghiệm trong quá trình IPO và có mục tiêu hướng dẫn và hỗ trợ các công ty trong suốt quá trình IPO của họ.

OTS Holding Limited

 • Vai Trò: Người quản lý phát hành, Người bảo lãnh, Đại lý sắp xếp và Nhà tài trợ
 • Số tiền quyên góp được:$9,400,000
 • Vốn hóa thị trường khi niêm yết: $49,200,000
 • Ngày niêm yết:Tháng 6 năm 2021

SLB Development Ltd

 • Vai trò: Người quản lý phát hành, Người bảo lãnh, Đại lý sắp xếp và Nhà tài trợ
 • Số tiền quyên góp được:$54,700,000
 • Vốn hóa thị trường khi niêm yết: $210,000,000
 • Ngày niêm yết:Tháng 4 năm 2018

Sanli Environmental Limited

 • Vai Trò: Người quản lý phát hành, Người bảo lãnh, Đại lý sắp xếp và Nhà tài trợ
 • Số tiền quyên góp được:$11,700,000
 • Vốn hóa thị trường khi niêm yết: $60,450,000
 • Ngày niêm yết:Tháng 6 năm 2017

Date of Listing IPO/RTO Exchange Market Group Company Name Role Amount raised Market Cap at Listing
Mar-2022 IPO SGX Catalist OILTEK INTERNATIONAL LIMITED Sponsor, Issue Manager, Underwriter and Placement Agent $ 5,175,000 $ 32,890,000
Jun-2021 IPO SGX Catalist OTS HOLDINGS LIMITED Sponsor, Issue Manager, Underwriter and Placement Agent $ 9,400,000 $ 49,200,000
Feb-2021 RTO SGX Catalist LIVINGSTONE HEALTH HOLDINGS LIMITED Financial Advisor, Placement Agent and Sponsor $ 1,000,000 $ 63,200,000
May-2019 RTO SGX Catalist LERENO BIO-CHEM LTD Financial Advisor and Sponsor $ $ 33,940,000
Mar-2019 IPO SGX Catalist RECLAIMS GLOBAL LIMITED Sponsor, Issue Manager, Underwriter and Placement Agent $ 4,600,000 $ 30,100,000
Feb-2019 RTO SGX Catalist TSH CORPORATION LIMITED Financial Advisor and Sponsor $ $ 26,600,000
Apr-2018 IPO SGX Catalist SLB DEVELOPMENT LTD. Sponsor, Issue Manager, Underwriter and Placement Agent $ 54,700,000 $ 210,000,000
Jun-2017 IPO SGX Catalist SANLI ENVIRONMENTAL LIMITED Sponsor, Issue Manager, Underwriter and Placement Agent $ 11,700,000 $ 60,450,000
Apr-2017 IPO SGX Catalist AOXIN Q & M DENTAL GRP LIMITED Sponsor, Issue Manager and Placement Agent $ 11,400,000 $ 71,160,000
Feb-2017 RTO SGX Catalist PACIFIC STAR DEVELOPMENT LIMITED Financial Advisor, Placement Agent and Sponsor $ 8,830,000 $ 126,740,000
Jul-2016 IPO SGX Catalist UNITED GLOBAL LIMITED Sponsor, Issue Manager and Joint Placement Agent $ 10,700,000 $ 70,700,000
Jun-2016 IPO SGX Catalist ADVANCER GLOBAL LIMITED Sponsor, Issue Manager, Underwriter and Placement Agent $ 9,460,000 $ 38,100,000
Apr-2016 IPO SGX Catalist ACROMEC LIMITED Sponsor, Issue Manager, Underwriter and Placement Agent $ 5,940,000 $ 26,460,000
Nov-2015 RTO SGX Catalist DUTY FREE INTERNATIONAL LTD* Financial Advisor and Sponsor $ $ 350,000,000
Aug-2015 IPO SGX Catalist CMC INFOCOMM LIMITED Sponsor, Issue Manager, Underwriter and Placement Agent $ 6,000,000 $ 38,000,000
Jul-2015 IPO SGX Catalist NAUTICAWT LIMITED* Sponsor, Issue Manager, Underwriter and Placement Agent $ 5,600,000 $ 37,840,000
Mar-2015 RTO SGX Catalist BLACKGOLD NATURAL RESOURCES LTD* Financial Advisor and Sponsor $ 25,370,000 $ 233,000,000
Dec-2014 IPO SGX Catalist UG HEALTHCARE CORPORATION LTD Sponsor, Issue Manager, Underwriter and Placement Agent $ 6,192,000 $ 40,430,000
Nov-2014 RTO SGX Catalist RESOURCES PRIMA GROUP LIMITED* Financial Advisor and Sponsor $ 16,600,000 $ 366,600,000
Aug-2014 IPO SGX Catalist PTERIS GLOBAL LIMITED* Financial Adviser and Sponsor $ $ 210,000,000
Jan-2014 IPO SGX Catalist KIMHENG OFFSHORE&MARINE HLDLTD* Sponsor, Issue Manager, Underwriter and Placement Agent $ 43,500,000 $ 177,500,000
Dec-2013 RTO SGX Catalist WILTON RESOURCES COPORATION LIMITED* Financial Advisor and Sponsor $ $ 435,350,000
Oct-2013 IPO SGX Mainboard VALUEMAX GROUP LIMITED* Issue Manager, Underwriter and Placement Agent $ 70,380,000 $ 272,080,000
Jun-2013 IPO SGX Mainboard TEE LAND LIMITED Issue Manager, Underwriter, Lead Placement Agent and Stabilizing Manager $ 62,100,000 $ 241,310,000
Oct-2012 IPO SGX Mainboard GEO ENERGY RESOURCES LIMITED* Issue Manager, Joint-Underwriter and Joint-Placement Agent $ 94,011,000 $ 376,040,000
Oct-2012 IPO SGX Catalist DECLOUT LIMITED* Sponsor and Issue Manager $ 7,750,000 $ 51,130,000
Sep-2012 IPO SGX Catalist JASON PARQUET HOLDINGS LIMITED* Sponsor, Issue Manager and Placement Agent $ 7,605,000 $ 24,300,000
Jul-2012 IPO SGX Catalist MAXI-CASH FIN SVCS CORP LTD* Sponsor, Issue Manager, Underwriter and Placement Agent $ 16,800,000 $ 88,800,000
Jul-2012 RTO SGX Catalist ATLANTIC NAVIGATION HOLDINGS(SINGAPORE) LTD* Financial Advisor and Sponsor $ 11,000,000 $ 165,000,000
Jul-2012 IPO SGX Mainboard JB FOODS LIMITED* Joint-Issue Manager, Joint-Underwriter and Joint-Placement Agent $ 30,000,000 $ 120,000,000

*Completed by SAC Advisors.