Giám Đốc Của Chúng Tôi

  • Home
  • Giám Đốc Của Chúng Tôi

Tiến sĩ Chen có chân trong Hội đồng quản trị của một số công ty niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore.

Từ năm 1991 đến năm 1997, Tiến sĩ Chen là Trợ lý Tổng thư ký của Đại hội Công đoàn Quốc gia (“NTUC”). Ông cũng từng là Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của NTUC Healthcare Co-op Ltd từ năm 1992 đến năm 1997.

Tiến sĩ Chen là Nghị sĩ từ tháng 9 năm 1988 đến tháng 4 năm 2006. Từ tháng 3 năm 1997 đến tháng 6 năm 1999, ông là Bộ trưởng Bộ Truyền thông. Từ tháng 6 năm 1999 đến tháng 11 năm 2001, ông là Bộ trưởng Bộ Truyền thông & Công nghệ Thông tin và Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc gia.

Tiến sĩ Chen có bằng Tiến sĩ Kỹ thuật Điện của Đại học Waterloo, Canada.

Tiến sĩ Leong là Chủ tịch của SPH REIT và CapitalCorp Partners Private Limited, một công ty tư vấn tài chính doanh nghiệp. Ông hiện là Cao ủy không thường trú của Singapore tại Cộng hòa Síp.

Từ năm 1994 đến năm 2008, Tiến sĩ Leong là giám đốc điều hành của Tổ chức Viễn Đông, Giám đốc điều hành của Orchard Parade Holdings Ltd và Giám đốc điều hành của Yeo Hiap Seng Ltd. Từ năm 1984 đến năm 1993, ông làm việc trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm và ngân hàng thương mại. Từ năm 1977 đến năm 1983, ông là Phó Vụ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Thương mại & Ngành công nghiệp. Tiến sĩ Leong là Nghị sĩ trong 22 năm từ 1984 đến 2006.

Tiến sĩ Leong có bằng Cử nhân Kỹ thuật Sản xuất, Kinh tế và Tiếng Trung; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh từ INSEAD; Thạc sĩ Nghiên cứu Kinh doanh và Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Tây Úc (UWA).

Dr John Chen

Chairman & Non-Executive Director

Tiến sĩ Chen có chân trong Hội đồng quản trị của một số công ty niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore.

Từ năm 1991 đến năm 1997, Tiến sĩ Chen là Trợ lý Tổng thư ký của Đại hội Công đoàn Quốc gia (“NTUC”). Ông cũng từng là Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của NTUC Healthcare Co-op Ltd từ năm 1992 đến năm 1997.

Tiến sĩ Chen là Nghị sĩ từ tháng 9 năm 1988 đến tháng 4 năm 2006. Từ tháng 3 năm 1997 đến tháng 6 năm 1999, ông là Bộ trưởng Bộ Truyền thông. Từ tháng 6 năm 1999 đến tháng 11 năm 2001, ông là Bộ trưởng Bộ Truyền thông & Công nghệ Thông tin và Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc gia.

Tiến sĩ Chen có bằng Tiến sĩ Kỹ thuật Điện của Đại học Waterloo, Canada.

Dr Leong Horn Kee

Non-Executive Director

Tiến sĩ Leong là Chủ tịch của SPH REIT và Capital Corp Partners Private Limited, một công ty tư vấn tài chính doanh nghiệp. Ông hiện là Cao ủy không thường trú của Singapore tại Cộng hòa Síp.

Từ năm 1994 đến năm 2008, Tiến sĩ Leong là giám đốc điều hành của Tổ chức Viễn Đông, Giám đốc điều hành của Orchard Parade Holdings Ltd và Giám đốc điều hành của Yeo Hiap Seng Ltd. Từ năm 1984 đến năm 1993, ông làm việc trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm và ngân hàng thương mại. Từ năm 1977 đến năm 1983, ông là Phó Vụ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Thương mại & Ngành công nghiệp. Tiến sĩ Leong là Nghị sĩ trong 22 năm từ 1984 đến 2006.

Tiến sĩ Leong có bằng Cử nhân Kỹ thuật Sản xuất, Kinh tế và Tiếng Trung; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh từ INSEAD; Thạc sĩ Nghiên cứu Kinh doanh và Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Tây Úc (UWA).

Mr Keisuke Nakao

Non-Executive Director

Ông Nakao có gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng. Trong thời gian làm việc tại Ngân hàng, ông đã có một số kinh nghiệm ở nước ngoài và nhiều chi nhánh khác nhau ở Nhật Bản.

Ông Nakao hiện là Tổng Giám đốc Bộ phận Kinh doanh Toàn cầu của Ngân hàng Resona, Ltd chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động kinh doanh ngân hàng quốc tế của Ngân hàng Resona. Nội dung kinh doanh của Bộ phận kinh doanh toàn cầu bao gồm giao dịch ngoại hối, cho vay chéo, gửi ngoại tệ, quản lý các công ty con và văn phòng đặt tại nước ngoài và thanh toán giữa các quốc gia khác.

Với tư cách là Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh Toàn cầu của Ngân hàng Resona, ông mong muốn tăng cường mối quan hệ kinh doanh giữa Ngân hàng Resona và SAC để hỗ trợ thêm nhiều khách hàng hơn nữa tại Nhật Bản và Đông Nam Á.

Ong Hwee Li

COO and Executive Director

Ông Ong đã tham gia vào các giao dịch IPO, M&A và tư vấn trên SGX cho cả các công ty Singapore và nước ngoài. Ông cũng tích cực huy động vốn và đầu tư cho các công ty tư nhân và công ty niêm yết.

Trước khi đồng sáng lập SAC Capital vào tháng 7 năm 2004, ông đã làm việc tại bộ phận ngân hàng đầu tư của nhiều tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

Với tư cách là Giám đốc điều hành, ông Ong Hwee Li thiết lập quan điểm và tầm nhìn cho SAC Capital. Ông đã có công trong việc xây dựng các chiến lược và mục tiêu kinh doanh cho công ty.

Ông Ong Hwee Li có bằng Cử nhân Kinh doanh (Ngân hàng & Tài chính) của Đại học Monash.

Bernard Lim (CFA)

COO and Executive Director

Ông Lim bắt đầu sự nghiệp của mình với vị trí kiểm toán viên tại một công ty kế toán lớn thứ 4 vào năm 1997. Từ năm 1999, ông làm việc tại bộ phận tài chính doanh nghiệp của nhiều tổ chức tài chính trong và ngoài nước trước khi gia nhập SAC Capital vào năm 2007.

Bernard là COO và chịu trách nhiệm về các hoạt động hàng ngày của công ty. Ông cũng là trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp. Kinh nghiệm của ông bao gồm IPO, tiếp quản, tư nhân hóa và các giao dịch tư vấn doanh nghiệp.

Ông Lim có bằng Cử nhân Kế toán (Danh dự) của Đại học Công nghệ Nanyang.

Ông Ong đã tham gia vào các giao dịch IPO, M&A và tư vấn trên SGX cho cả các công ty Singapore và nước ngoài. Ông cũng tích cực huy động vốn và đầu tư cho các công ty tư nhân và công ty niêm yết.
Trước khi đồng sáng lập SAC Capital vào tháng 7 năm 2004, ông đã làm việc tại bộ phận ngân hàng đầu tư của nhiều tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

Với tư cách là Giám đốc điều hành, ông Ong thiết lập quan điểm và tầm nhìn cho SAC Capital. Ông đã có công trong việc xây dựng các chiến lược và mục tiêu kinh doanh cho công ty.

Ông Ong có bằng Cử nhân Kinh doanh (Ngân hàng & Tài chính) của Đại học Monash.

Ông Lim bắt đầu sự nghiệp của mình với vị trí kiểm toán viên tại một công ty kế toán lớn thứ 4 vào năm 1997. Từ năm 1999, ông làm việc tại bộ phận tài chính doanh nghiệp của nhiều tổ chức tài chính trong và ngoài nước trước khi gia nhập SAC Capital vào năm 2007. Bernard là COO và chịu trách nhiệm cho các hoạt động hàng ngày của công ty. Ông cũng là trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp. Kinh nghiệm của ông bao gồm IPO, tiếp quản, tư nhân hóa và các giao dịch tư vấn doanh nghiệp.

Ông Lim có bằng Cử nhân Kế toán (Danh dự) của Đại học Công nghệ Nanyang.

Thị trường vốn cổ phần

Ông Yap có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính. Ông Yap bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành tài chính với tư cách là nhà phân tích nghiên cứu vốn cổ phần vào năm 2000. Kể từ năm 2006, ông làm việc tại bộ phận Thị trường vốn cổ phần của nhiều tổ chức tài chính, xử lý nhiều đợt chào bán cổ phần và giao dịch M&A.

Ông Yap đứng đầu bộ phận Thị trường vốn cổ phần kể từ khi gia nhập SAC Capital vào năm 2012 và chịu trách nhiệm huy động vốn và M&A của khách hàng. Kể từ năm 2006, ông Yap đã tham gia vào hơn 50 đợt chào bán cổ phần và các giao dịch M&A tại Singapore và Hồng Kông.

Mr Yap holds a Bachelor of Accountancy (Honours) and a Master of Arts from Nanyang Technological University.