Cột Mốc Của Chúng Tôi

Tháng Giêng 2021

SAC Capital trở thành chi nhánh của Resona Bank Ltd sau liên minh kinh doanh và vốn 15%. Liên minh kinh doanh tăng cường sự hợp tác của chúng tôi trong tư vấn M&A, đầu tư, chào bán lần đầu ra công chúng và nghiên cứu vốn chủ sở hữu tại Nhật Bản, Singapore và Đông Nam Á.

Tháng 4 Năm 2016

Mua lại Canaccord Genuity Singapore Pte Ltd (nay là SAC Advisors Private Limited).

Tháng 1 Năm 2014

Được SGX phê duyệt là Nhà tài trợ toàn phần cho Catalist.

THÁNG 11 2009 ĐẾN 2012

Đạt được sự chấp thuận của MAS về khả năng bảo lãnh phát hành và sắp xếp cho các đợt IPO và gây quỹ thứ cấp.

Tháng 2 Năm 2009

Được SGX phê duyệt là Nhà tài trợ tiếp theo của Catalyst.

Tháng 7 Năm 2004

SAC Capital, trước đây gọi là Sirius Asia Capital, được thành lập bởi Tiến sĩ John Chen và Ông Ong Hwee Li cùng với hai nhà đầu tư thụ động vào tháng 2 năm 2004. SAC Capital sau đó đã nhận được giấy phép Dịch vụ Thị trường Vốn cho Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp vào tháng 7 năm 2004.