Nghề Nghiệp SAC Capital

  • Home
  • Nghề Nghiệp SAC Capital

Nghề Nghiệp SAC Capital

Bạn muốn có một sự nghiệp viên mãn với SAC Capital?

Tại SAC Capital, hãy trở thành một phần trong văn hóa doanh nghiệp độc đáo của chúng tôi, nơi chúng tôi hứa sẽ tạo cơ hội cho nhân viên phát triển sự nghiệp và tạo ra tác động lâu dài trong ngành tài chính doanh nghiệp. Được thúc đẩy bởi văn hóa học tập suốt đời và hợp tác chặt chẽ với nhiều bên chuyên nghiệp và khách hàng khác nhau, chúng tôi cam kết khai phá tiềm năng của bạn khi chúng tôi cố gắng đạt được kết quả tốt nhất trong mọi giao dịch.

  • Say đắm
  • Tận tụy
  • Trách Nhiệm

Và luôn sẵn sàng để đi xa hơn.

Nếu bạn chia sẻ tầm nhìn của bạn cùng chúng tôi, hãy kiểm tra Linkedin Trang luôn chào đón bạn

Chúng tôi cũng rất muốn nghe từ bạn, vì vậy hãy gửi cho chúng tôi tại careers@saccapital.com.sg hoặc điền vào mẫu dưới đây để liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn quan tâm đến công việc thực tập, vui lòng viết thư cho chúng tôi tại careers@saccapital.com.sg hoặc điền vào mẫu dưới đây.

*Chúng tôi sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn và liên hệ với các ứng viên lọt vào danh sách nếu có các vị trí phù hợp trong vòng 1 tuần kể từ ngày nhận được đơn đăng ký.